DCIM100MEDIADJI_0441.JPG

KRYCIE DACHU

Gdy więźba dachowa jest wzniesiona i ukończona następuje pokrycie dachu membraną paroprzepuszczalną i przymocowanie jej za pomocą łat do krokwi. Na tak przygotowaną konstrukcję układa się dopiero dachówki. Przestrzenie dookoła kominów wykańczane są obróbkami blacharskimi aby zapewnić szczelność dachu.

DCIM100MEDIADJI_0369.JPG

WZNOSZENIE WIĘŹBY DACHOWEJ

Kolejnym etapem po wylaniu wieńca jest wznoszenie więźby dachowej. Więźba spoczywa na murłatach przykręcanych to stalowych kotw co 80cm nakrętkami. Dopiero na tak umocowanej murłacie wznosi się konstrukcję więźby dachowej. Na niej spoczną łaty i kontrłaty będące podłożem do układania samego pokrycia dachowego. W dzisiejszych czasach do wnoszenia konstrukcji dachu używa się stacjonarnych żurawi lub

DCIM100MEDIADJI_0342.JPG

WYLEWANIE WIEŃCA

Gdy budowa ścian nośnych piętra jest ukończona następują prace umożliwiające wylanie wieńca. Przede wszystkim jest to deskowanie szczytów ścian stanowiące opory dla wlewanego betonu. Do tak przygotowanego deskowania wkładane jest zbrojenie wieńca w postaci tak zwanych koszy. Kosze zbudowane są z prętów stalowych spiętych strzemionami powiązane drutem wiązałkowym. Po ukończeniu zbrojenia wieńca następuje zalewanie go

DCIM100MEDIADJI_0291.JPG

BUDOWA ŚCIAN PIETRA

Gdy wylany strop osiągnie właściwą wytrzymałość można rozpocząć kolejny etap, czyli wznoszenie ścian piętra. Etap ten rozpoczyna się precyzyjnym przeniesieniem wymiarów z projektu na strop i wyznaczeniem narożników ścian piętra. Po wybudowaniu ścian piętra nastąpi deskowanie ich górnej części, która po zazbrojeniu zostanie zalana betonem, stanowiącym wieniec.

DCIM100MEDIADJI_0217.JPG

WYLEWANIE STROPU NAD PARTEREM

Po wybudowaniu ścian nośnych następują prace zmierzające do wytworzenia konstrukcji stropu. Tworzy się więc konstrukcję wspierającą ze stempli drewnianych lub systemowych. Na nich układa się belki pomiędzy które wkładane są pustaki stropowe. Zależnie od stopnia skomplikowania stropu pomiędzy pustaki układane jest mniej lub bardziej skomplikowane zbrojenie z prętów stalowych powiązanych ze sobą cienkim drutem. Na