FUNDAMENTY NOVEJ NATURY

Zgodnie z projektem na podbudowie ułożono warstwę izolacyjną oraz zbrojenie. Wyjścia poziomów kanalizacji sanitarnej zabezpieczono są rurami z PVC, ułatwiającymi późniejszy montaż pionów i urządzeń. Beton na budowę dostarczany jest w postaci gotowej mieszanki z cementowni. Na wcześniej zaszałowaną podbudowę przyszłej płyty fundamentowej z uzbrojeniem wylewa się go za pomocą pompy do betonu.

Podziel się tą wiadomością z innymi