Wytyczenie granic działki

Przebieg granicy ustala się w oparciu o położenie na gruncie stałych (tzw. trwałych) znaków granicznych, które są wcześniej umieszczane przez upoważnionych do tego geodetów.

Zgodnie z przepisami zastosowano stosowną procedurę w tym zakresie. W pierwszej kolejności przeprowadzane zostało postępowanie administracyjne. W jego ramach upoważniony do tego geodeta sporządził protokół graniczny, w którym ustalił granicę w oparciu o znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty. Na podstawie tegoż protokołu prezydent miasta wydał stosowną decyzję o rozgraniczeniu.

Mury, płoty, miedze, rowy i inne urządzenia podobne oraz drzewa i krzewy, znajdujące się na granicy gruntów sąsiadujących, służą, niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, do wspólnego użytku sąsiadów, powiązanego z obowiązkiem wspólnego ponoszenia kosztów ich utrzymywania. Zasadę tę wprowadza kodeks cywilny, pozostawiając jednak sąsiadom możliwość wypracowania sobie innego rozwiązania (zarówno w sprawie korzystania, jak też rozliczania kosztów utrzymania).

Podziel się tą wiadomością z innymi