PRACE ZIEMNE I PŁYTA FUNDAMENTOWA

Bliższe przyjrzenie się możliwościom wykorzystania płyty fundamentowej i sposobowi jej wykonania jasno pokazuje, że ma ona więcej zalet niż ławy i ściany fundamentowe. W pierwszej kolejności wybierany jest humus oraz wykonywany wykop na głębokość posadowienia najniższej warstwy podbudowy. Do wykopu dowozi się i rozprowadza odpowiedni materiał, który będzie stanowił podbudowę pod płytę fundamentową. Po odpowiednim zagęszczeniu np. za pomocą walca wibracyjnego, można wykonać poziomy do kanalizacji sanitarnej i przepusty na przyszłe media.

Podziel się tą wiadomością z innymi