WYLEWANIE STROPU W BUDYNKACH C i D

Po wybudowaniu ścian nośnych następują prace zmierzające do wytworzenia konstrukcji stropu. Strop to pozioma przegroda dzieląca kondygnacje. Obok tej funkcji, jego najważniejszym zadaniem jest przenoszenie obciążeń – własnych, użytkowych (przebywający w pomieszczeniu ludzie, wyposażenie), a także warstw podłogowych i ścian działowych.

W naszym przypadku strop będzie lany żelbetowy. Najpierw tworzy się więc konstrukcję wspierającą ze stempli, belek oraz płyt szalunkowych. Na tak przygotowane podłoże układane są pręty stalowe których ilość, grubość i rozkład są dokładnie wskazane w projekcie wykonawczym. Na tym etapie wykonuje się także przepusty z rur PCV na przyszłe media np. piony kanalizacyjne, rury wentylacji mechanicznej kable elektryczne itp. Dopiero tak przygotowaną konstrukcję zalewa się betonem dostarczonym z betoniarni.

Podziel się tą wiadomością z innymi