ZAKOŃCZENIE BUDOWY PARKOWEGO ZAKĄTKA

Zgodnie z planem, bardzo sprawnie i bardzo porządnie. Czas spędzony na budowie inwestycji Parkowy Zakątek na pewno wykorzystaliśmy efektywnie. Wszystkie domy oraz garaże zostały sprzedane. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy szczęśliwym nabywcom za okazane zaufanie dla naszej firmy. Życzymy mnóstwa pięknych wydarzeń i wspomnień w Państwa nowym domu. Prox Sp. z o.o.

BRUKOWANIE TERENU INWESTYCJI

Po zakończeniu budowy sieci można rozpocząć ostatni etap zagospodarowania terenu, czyli budowę ogrodzeń oraz ciągów pieszych i jezdnych z kostki brukowej. Do prac zaangażowano kilka koparek, zagęszczarek oraz walec z pomiarem skuteczności zagęszczania. Zakończenie prac planowane jest na przełom marca i kwietnia.

BUDOWA SIECI I PRZYŁĄCZY

Na ukończeniu mają się prace przy wykonywaniu sieci i przyłączy. Prace rozpoczęto od najgłębszych mediów czyli sieci wodnej, sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami do budynków. Po zakończeniu tych prac rozpoczęto budowę sieci gazowej a obecnie trwają ostatnie prace związane z budową sieci energetycznej.