WYKONANIE DACHU PŁASKIEGO

Gdy wieniec i belki żelbetowe łączące ściany osiągną swoją wytrzymałość układa się na nich krokwie. Krokwie mocowane są za pomocą wcześniej zatopionych w betonie kotw i dokręcane za pomocą nakrętek. Na tak powstałą konstrukcję w przypadku dachu płaskiego układa się w pierwszej kolejności płyty OSB, w naszym przypadku grubości 25mm. Aby dodatkowo zabezpieczyć płyty OSB

ZBROJENIE I WYLEWANIE WIEŃCA

Gdy budowa ścian nośnych piętra jest ukończona następują prace umożliwiające wylanie wieńca. Przede wszystkim jest to deskowanie szczytów ścian stanowiące opory dla wlewanego betonu. Do tak przygotowanego deskowania wkładane jest zbrojenie wieńca w postaci tak zwanych koszy. Kosze zbudowane są z prętów stalowych spiętych strzemionami powiązane drutem wiązałkowym. Po ukończeniu zbrojenia wieńca następuje zalewanie go

WZNOSZENIE ŚCIAN PIĘTRA

Gdy wylany strop osiągnie właściwą wytrzymałość można rozpocząć kolejny etap, czyli wznoszenie ścian piętra. Etap ten rozpoczyna się precyzyjnym przeniesieniem wymiarów z projektu na strop i wyznaczeniem narożników ścian piętra. Po wybudowaniu ścian piętra nastąpi deskowanie ich górnej części, która po zazbrojeniu zostanie zalana betonem, stanowiącym wieniec.

WYLEWANIE STROPU W BUDYNKACH C i D

Po wybudowaniu ścian nośnych następują prace zmierzające do wytworzenia konstrukcji stropu. Strop to pozioma przegroda dzieląca kondygnacje. Obok tej funkcji, jego najważniejszym zadaniem jest przenoszenie obciążeń – własnych, użytkowych (przebywający w pomieszczeniu ludzie, wyposażenie), a także warstw podłogowych i ścian działowych. W naszym przypadku strop będzie lany żelbetowy. Najpierw tworzy się więc konstrukcję wspierającą ze

WZNOSZENIE ŚCIAN

Ściany zewnętrzne w naszej inwestycji wykonujemy jako dwuwarstwowe z pustaków Wienerbergera Porotherm  grubości 25 cm. W końcowym etapie będą one ocieplone styropianem fasadowy grafitowym grubości  15 cm i pokryte tynkiem strukturalnym. Jak widać na zdjęciu ściany budujemy w technologii bezspoinowej. Pustaki muszą być do tego odpowiednio wyszlifowane w procesie produkcji. Daje to zmniejszenie ubytku ciepła

WYLEWANIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

Przed wylaniem płyty fundamentowej, zgodnie z projektem, na podbudowie układana jest warstwa izolacyjna oraz zbrojenie. Wyjścia poziomów kanalizacji sanitarnej zabezpieczane są rurami z PVC, które ułatwiają późniejszy montaż pionów i urządzeń. Beton na budowę dostarczany jest w postaci gotowej mieszanki z cementowni. Na wcześniej zaszałowaną podbudowę przyszłej płyty fundamentowej z uzbrojeniem wylewa się go za

PRACE ZIEMNE I PŁYTA FUNDAMENTOWA

Bliższe przyjrzenie się możliwościom wykorzystania płyty fundamentowej i sposobowi jej wykonania jasno pokazuje, że ma ona więcej zalet niż ławy i ściany fundamentowe. W pierwszej kolejności wybierany jest humus oraz wykonywany wykop na głębokość posadowienia najniższej warstwy podbudowy. Do wykopu dowozi się i rozprowadza odpowiedni materiał, który będzie stanowił podbudowę pod płytę fundamentową. Po odpowiednim

WYTYCZENIE GEODEZYJNE I ZEBRANIE HUMUSU

Przebieg granicy ustala się w oparciu o położenie na gruncie stałych (tzw. trwałych) znaków granicznych, które są wcześniej umieszczane przez upoważnionych do tego geodetów. Zgodnie z przepisami zastosowano stosowną procedurę w tym zakresie. W pierwszej kolejności przeprowadzane zostało postępowanie administracyjne. W jego ramach upoważniony do tego geodeta sporządził protokół graniczny, w którym ustalił granicę w oparciu

DZIAŁKA BUDOWLANA ORAZ OKOLICA INWESTYCJI

Aby rozpocząć inwestycję warunkiem niezbędnym jest posiadanie działki. Jak mówi truizm agentów nieruchomości – o atrakcyjności inwestycji decyduje po pierwsze lokalizacja, po drugie lokalizacja a po trzecie lokalizacja… Nie mniejsze znaczenie ma też okolica. Radiosfera powstaje w cichej części samego centrum miasta w niedalekiej odległości od Radiostacji. Prezentujemy Państwu zdjęcia wykonane dronem z widokiem na najbliższą