Polityka prywatności Prox Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna

W związku z obowiązkiem wprowadzenia i stosowania się do zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Prox Sp. z o.o. z siedzibą w 44-145 Pilchowice, przy ul. Powstańców 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504180, wysokość kapitału 200 000,00 zł, nr telefonu: (32) 445 71 40, e-mail: biuro@proxgliwice.pl.
 2. Nie wyznaczono Inspektora Danych Osobowych.
 3. Prox Sp. z o.o. z siedzibą w 44-145 Pilchowice., przy ul. Powstańców 6, jako Administrator Danych Osobowych będzie przetwarzać Pana(i) dane na podstawie wcześniej uzyskanej przez Pana(nią) zgody zgodnie z art.6 ust. 1 lit a RODO w celach marketingowych, w szczególności:
  • rozpoznania Pana(i) potrzeb,
  • stworzenia dla Pana(i) oferty handlowej,
  • informowania Pana(i) o promocjach, akcjach i wydarzeniach.
 4. Podanie przez Pana(nią) danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości korzystania z akcji promocyjnych, otrzymywania informacji o wydarzeniach oraz ofertach specjalnych.
 5. Pana(i) dane osobowe będą przetwarzane:
  • przez okres niezbędny do realizacji celów, do których dane osobowe zostały zebrane lub do których są przetwarzane,
  • w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z obowiązującym wymogiem prawnym lub w zakresie w jakim jest to wskazane w świetle obowiązujących przepisów dotyczących archiwizacji,
  • Pana(i) dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych,
  • do czasu kiedy cofnie Pan(i) zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli to ona będzie jego podstawą.
 6. Pana(i) dane osobowe możemy udostępnić:
  • podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów praw tj. sądom, organom ochrony prawnej, organom nadzoru,
 7. Zgodnie z RODO, przysługuje Panu(i):
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przetwarzanie Pana(i) danych jest konieczne do realizacji umowy zawartej pomiędzy Panem(nią) a Administratorem.
 9. W procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany. Pana(i) dane osobowe nie są przez nas profilowane.

Używając strony internetowej www.proxgliwice.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze strony www.proxgliwice.pl.

Czym są ciasteczka?

Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony.

W jakim celu wykorzystywane są ciasteczka na naszej stronie?

Używamy ciasteczek w celu m.in.:

 • prawidłowego funkcjonowania systemu Google Analytics w celu zebrania informacji o osobach odwiedzających naszą stronę, aby dokonać ulepszeń zgodnie z wymaganiami i preferencjami odwiedzających,
 • poprawnego wyświetlenia map lokalizacji firmy, biur sprzedaży oraz inwestycji (tym celu wykorzystujemy technologię firmy Google).

Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?

Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Więcej informacji o ciasteczkach możesz przeczytać pod adresami: